”DE4PP se adresează educației, cercetării și inovării: promovează educația în domeniul specific al asistenței paliative, domeniu care – în ciuda priorității recunoscute – nu beneficiază de o atenție adecvată concretizată în programele de învățământ din cadrul cursurilor universitare/postuniversitare de îngrijire a sănătății din UE..”

Încă din a doua jumătate a secolului XX, medicina a obținut succese din ce în ce mai importante, care au
sporit considerabil calitatea și durata vieții. Cu toate acestea, prelungirea duratei de viață nu se referă numai la perioada de sănătate, ci și la cea a bolii grave și a fazei sale terminale. În acest context, îngrijirile paliative (PC) și educația despre moarte (DE) devin un domeniu din ce în ce mai important de expertiză în domeniul psihologiei.

Lipsa educației universitare a fost identificată ca fiind o barieră în calea dezvoltării acestui domeniu crucial al intervenției în sănătate și în calitatea vieții.

DE4PP se adresează educației, cercetării și inovării: promovează educația în domeniul specific al asistenței paliative, domeniu care – în ciuda priorității recunoscute – nu beneficiază de o atenție adecvată concretizată în programele de învățământ din cadrul cursurilor universitare/postuniversitare de îngrijire a sănătății din UE.

Temele proiectului sunt relevante atât pentru nevoile societății moderne, cât și pentru piața muncii, într-o populație în care prelungirea duratei de viață nu se referă doar la perioada de sănătate, ci și la cea a bolii grave și a fazei sale terminale.

Proiectul DE4PP are ca scop crearea de materiale interactive pentru învățământul superior, încurajând schimbul de bune practici între partenerii de excelență în zona paliativă de îngrijire, în domeniul artterapiei și domeniul educației despre moarte. Rezultatele vor fi analizate pentru a evalua eficacitatea modulelor didactice, astfel încât să se asigure o contribuție la cercetarea științifică din acest domeniu.

De aceea va propun sa faceti un prim pas spre voi insiva, pentru voi insiva, raspunzand la intrebarile de mai jos si incepand astfel sa faceti cunostinta cu voi!

În primul rând, DE4PP vizează:
– definirea conținutului care trebuie predat studenților în aceste două domenii fundamentale de intervenție (educația despre moarte și îngrijirile paliative),

– metodologia de predare și strategiile psihologice care trebuie achiziționate de studenți, astfel încât acestia să poată lucra în viitor cu persoane ce se confruntă cu pierderea, doliul și/ sau apropierea morții.
Deoarece contactul cu pierderea, doliul, boala terminală și moartea necesită empatie și capacitatea de a te relaționa personal cu cei care suferă, proiectul urmărește să propună strategii psihologice și tehnici de
intervenție prin artă pentru a gestiona aceste probleme, acordând o atenție specială anxietății generate de acestea. DE4PP vizează, de asemenea, creșterea rețelei de colaborare între universitățile din diferite țări
europene în vederea consolidării atât a unei identități europene în general, cât și a uneia în domeniul
formării specialiștilor ce lucrează în domeniul îngrijirii și sprijinirii celor care se confruntă cu moartea.

Parteneriatul este format din 6 organizații selectate în conformitate cu expertiza lor în domeniile
tematice majore ale proiectului. Cinci universități: Universitatea din Padova (IT), coordonator; Universitatea
Lucian Blaga din Sibiu (RO);Universitatea din Klagenfurt (AT); Universitatea Catolică din Lublin (PL);
Universitatea din Haifa (ISR); și un ONG: Fundația ANT (IT)


Rezultate estimate/prevăzute:
Principalele rezultate preconizate sunt:
– un studiu/raport cu privire la nivelul de cunoaștere și difuzare a îngrijirilor paliative (PC) în țările partenere, precum și nivelul de cunoștințe despre îngrijirile paliative pe un eșantion al grupului țintă;
– crearea conținuturilor de învățare interactivă și selectarea tehnicilor și metodelor de terapie prin artă
necesare și utilizate în formarea în domeniul îngrijirilor paliative și a educației despre moarte, adaptate
fiecărei țări partenere ;
– un manual de instruire/formare legat de subiectele modulelor;
– publicarea rezultatelor cercetării;
– difuzarea curriculumului educațional și operațional pregătit în cadrul DE4PP pentru a permite altor
universități și entități de formare europene să adopte aceleași materiale didactice și practici care s-au dovedit eficiente, printr-o platformă de e-learning care se poate dezvolta treptat .

Site-ul proiectului: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-
details/#project/2019-1-IT02-KA203-063243

Persoană de contact: Conf. Univ. Dr. Mihaela Bucuță

 

Titlul proiectului: DEATH EDUCATION FOR PALLIATIVE PSYCHOLOGY
Cod: 2019-1-IT02-KA203-063243
Nr. contract: 2019-1-IT02-KA203-063243
Perioada de implementare a proiectului: 01.09.2019-31.08.2022


Instituția coordonatoare a proiectului: UNIVERSITY OF PADOVA, Italy


Instituțiile partenere în proiect:
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU, Romania
UNIVERSITAET KLAGENFURT, Austria
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWLA II, Poland
UNIVERSITY OF HAIFA, Israel
FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS, Italy

 

Directorul proiectului din partea ULBS: Conf. Univ. Dr. Mihaela Bucuță
Sursa de finanțare: Erasmus + KA203: Strategic Partnerships Projects
Valoarea totală a proiectului: 418.162,00 Euro